להגדלת תמונה:

תוכלו לראות כל תמונה בהגדלה: היכנסו לדף התמונה ולחצו עליה.

עומדים, מימין: יונה פלד, אמנון ורדי, איציק גולדברגר, רון ורדי, מיכאל עזר, עמרם גלילי, אורי אפק.

כורעים, מימין: איציק רוזמן, אורי גל, עמי פלד, שרגא אגם