להגדלת תמונה:

תוכלו לראות כל תמונה בהגדלה: היכנסו לדף התמונה ולחצו עליה.


על קצה המזלג מהמפעל רב השנים של אלק (גבריאל אלק) בתיעוד הקיבוץ ואנשיו.