להגדלת תמונה:

תוכלו לראות כל תמונה בהגדלה: היכנסו לדף התמונה ולחצו עליה.


יעקב גוטרמן מנציח במצלמתו, בעין אמן, פינות מוכרות וגם נסתרות של הבית.