להגדלת תמונה:

תוכלו לראות כל תמונה בהגדלה: היכנסו לדף התמונה ולחצו עליה.

שיבולים, הקבוצה השנייה של קיבוץ העוגן. לסיפור שיבולים