להגדלת תמונה:

תוכלו לראות כל תמונה בהגדלה: היכנסו לדף התמונה ולחצו עליה.

רפת העוגן בשנים רחוקות וגם קרובות. תודה לגד וילמן, עפרה רוזמן, רני ואפרת ווייל-עמית, יעקב גוטרמן. לסיפור הרפת